به پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمد بیرانوندی نماینده مردم شریف خرم اباد وچگنی در مجلس شورای اسلامی خوش امدید.

هر رأی معنای توسعه است، معنی فرهنگ فردی و جمعی ما...

 

رأی یعنی اندیشه 
معنای هر رأی در دموکراسی مفهومی سازمان یافته از حق آزادی است که اشخاص در بهترین حالت دموکراسی سهم در انتخاب نوع سیستم حاکم خود را دارند ..

هر رأی نشان دهنده ی عدالت است که همگی برابر و به یک اندازه در تعیین سرنوشت خویش سهم داریم...
هر رأی معنای توسعه است ،معنی فرهنگ فردی و جمعی ما..
هر رأی در این انتخابات یعنی انتظار برگشتن سهمت از انتخابت...


روزهای اخیر در رسانه هایی حرف های به گوش میرسد که در برخی استان ها و شهر ها کمتر توسعه یافته شاهد خرید و فروش آرای مردمی توسط خود رأی دهندگان بودیم این خبر های ناگوار که امیدوارم در حد شایعات پیش و پا افتاده ی باشد که معمولاً از طرف رقبای راه نیافته به مجلس در آن شهر ها باشد، ما وجود ناچیز این گونه مسائل را در استان خود محکوم میکنیم تا نام عدالت ،آزادی،فرهنگی را که  برای به بار نشستن دموکراسی اسلامی خون های بسیاری ریخته شده اند پایمال نشود، 
این حرکت را محکوم میکنیم تا مسیر توسعه ای که مردم برای خود ترسیم میکنند با انتخابات به انزوا نکشد مسیری که باید به حق باشد به خواسته ی چیزی که ما میخواهیم برای خود تعیین کنيم. ما این حرکت را محکوم میکنیم تا " ما" به اندازه ی " ما" در انتخابات حقیقی باشد ..

هر انسان حق رأی دادن دارد، حق انتخاب٬ آن هم هر چهار سال یکبار، تحقیقی ساده راجع به کاندیداها کردن يا ساعتی در صف های انتخاباتی ایستادن وقت آنچنان زیادی نميبرد که چهار سال حسرت روزی را بخوریم که خود انتخاب نکردیم،که خود خوب انتخاب نکردیم
ما به باور برسیم انتخاب عقلانی، هنر خرد جمعی خواهد بود برای رشد تمام ابعاد این هنر یا خرد انتخاب را دست کم نگيريم.
به امید به بار نشستن خرد جمعی برای فرهنگ انتخابات عقلانی در مسیر عدالت،آزادی و رفاه ....

(شورای راهبردی دکتر محمد بیرانوندی)

نظرات کاربران

نام شما  
ایمیل
نظر شما  
متن امنیتی